מגן אבות

פירוש על מסכת אבות של רבינו שמעון בר צמח דוראן – הרשב”ץ בהוצאה מפוארת על פי כתבי יד עתיקים ודפוסים ראשונים עם חילופי גרסאות והערות בעריכת הרב אליהו רחמים זייני.

75.00

‎ ‎‎ ‎