לקרוא כולם בשם ה’ – על הגיור בזמננו , , ,

ספר יסוד מרכזי ומרתק העוסק בסוגיית קבלת הגרים בזמן הזה. ובפרט צאצאי יהודים מתבוללים. עורך הספר הרב חננאל זיני.

20.00

“אין אנו מצווים כלל לנסות לעודד את העמים לגיור. אלא רק מי שרוצה אנו מקבלים אותו, וזה פשוט בכל הפוסקים, שהתורה מיועדת לישראל בלבד. עיון בספר ‘זרע ישראל’, ובירור מעמדם של בניהם של יהודים ונכריות לעניין הגיור.”

ספר חדש ומרתק, פרי עטו של הרב חננאל זייני שליט”א. ראש המכון התורני אור וישועה. הרב חננאל נכנס לעובי הקורה בסוגיא המרכזית לעמנו בימינו, ובו הרב מגלה את רצף הטעויות והשיבושים בפסקים המקלים, וכל מקורותיהם מראים היפך מעמדתם. בספרו הרב מציע את הדרך הישרה והטובה לבעיית ההתבוללות והגיור בימינו על פי התורה כפי שנמסרה מדור לדור.  הספר זכה לתגובות רבות ומרגשות מכל רחבי הארץ והנו ספר יסוד בנושא הטעון כל כך ומשפיע על כל שדרות עמנו

משקל 0.2 kg
‎ ‎‎ ‎