ראש ישיבת אור וישועה – מו״ר הרב זייני שליטא מעניק מתוך חנות ספרי קודש של אור וישועה לכבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו את הספרים….

כבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו קיבל את ספר ״ארץ חמדתנו״ וכמו כן גם את סט חומשי התורה המהודר ״חומש הראי״ה״ (כתביו של הראי״ה קוק) ראש ישיבת אור וישועה – מו״ר הרב זייני שליטא,  מעניק לראש הממשלה את ספרו ״ארץ חמדתנו״ על חשיבות השמירה על כל שטחי ארץ ישראל תחת ריבונות ישראלית לנצח ניתן להזמין את הספר ארץ חמדתנו בעלות סמלית כאן הקליקו כאן לפרטים נוספים אודות הספר ארץ חמדתנו ניתן להזמין את הספר ארץ חמדתנו…

Continue reading

שולחן השבת עם הרב קוק

“וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו וירא וירץ לקראתם…ויאמר…יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם…” הכנסת האורחים של אברהם אבינו ע”ה נובעת מהעין הטובה שיש לו. והעין הטובה שלו מודגשת מאוד דווקא בסוג האורחים הנ”ל. “עובדי עבודה זרה המשתחווים לעפר של רגליהם” כפי שאומר המדרש.  זאת אומרת – הענק שבענקים, אברהם אבינו, מתאמץ להכניס אורחים גם את הפחותים ביותר שעובדים לעפר שדורכים עליו. זוהי אחת הנקודות שמתחילים להבין מיהו אברהם.  אמנם בהמשך הפרשה גם לוט…

Continue reading

מתוך חומש הראי”ה בראשית פרק ו’, פסוק ח’ (נח והמבול)

הארות חשובות מתוך חמישה חומשי תורה לרכישה באתר שלנו: חומש הראי”ה בראשית פרק ו’, פסוק ח’ המדרש (בראשית רבה כט, א) אומר שנח לא היה ראוי להינצל מהמבול: “כי ניחמתי כי עשיתם ונח…”. יש חרטה על עשית העולם כולל נח, אלא שנוח מצא חן בעיני ה’, ולכן זכה לנס.  ֿכמובן שהדבר מעורר שאלות.  א- איך ניתן לומר שהוא לא היה ראוי אם כתוב מפורש שהיה “צדיק תמים בדורותיו”, והוא כמובן לא חטא בחטאי הדור שלו? …

Continue reading
‎ ‎‎ ‎