המחבר הרב זייני שליט"א

הרה”ג אליהו רחמים זייני שליט”א, מייסד וראש ישיבת ′אור וישועה′, הוא נצר לשושלת תלמידי חכמים הנמשכת ברציפות כאלף שנים ומגיעה בשורשיה עד תלמידי הרי”ף.
הרב זייני מכהן כראש הישיבה וכנשיא המוסדות מאז הקמתם וכן שימש כרב הטכניון מעל 30 שנה וכרב קהילה בשכונת נוה שאנן בחיפה. שימש כמרצה בכיר בחוג למתימטיקה בכטניון, מתוך תפיסת עולם שתורה ומדע הולכים יחדיו ואינם עומדים בסתירה. כמו כן, הרב זייני שולט בשפות רבות, בספרות המחקר האקדמי, ובמחשבה הכללית העתיקה המודרנית.

הרב הקים בטכניון, כבר לפני שנים רבות, בית מדרש בו למדו ולומדים מאות סטודנטים. הקהילה שיצר וגיבש עם למעלה מ300 משפחות, היא עדות חיה למשנתו החינוכית. אנשים העוסקים בכל המקצועות החול: בתעשיה, מסחר, הנדסה, טכנולוגיה, רפואה וחינוך, ויחד עם זאת שואפים לחיי תורה ויראת שמים.

מתוקף תפקידו כרב קהילה ובעבר בהיותו רב הטכניון, עוסק הרב בהוראת תורה ובהנחלתה לאנשים מכל קצות הקשת הישראלית. הרב זייני עוסק רבות בהוצאה לאור של כתבי חכמי ישראל כמשנה תורה להרמב”ם, חומש הרא”יה, כתבי הרשב”ץ, ספר שו”ת יכין ובועז של חכמי אלגי’ריה, באור להגדה של פסח של רבי ישראל יעקב אלגזי, ספר “שלום ירושלים” לאדמו”ר מקוצק, כתבי הרב אליהו בן-אמוזג, עמנואל לוינס ועוד.
בנוסף, הרב עצמו כותב רבות בהלכה ובהגות. הרב הוציא לאור ספרים ובהם סדרת החוברות ‘עולמות באיחודם’, סדרת ספרי ‘עץ ארז’ וספר ‘ארץ חמדתנו’ על איסור מסירת שטחי ארץ ישראל, היחס לתרומות מהגויים, סידורים ומחזורים.