מגיד דבריו ליעקב

פירוש על הגדה של פסח מאת ראשון הראשונים לציון הרב ישראל אלגאזי זצ”ל

50.00

פירוש על הגדה של פסח מאת ראשון הראשונים לציון הרב ישראל אלגאזי זצ”ל

משקל 250 kg
‎ ‎‎ ‎