עץ ארז ז’ , , , ,

סדרת עץ ארז מהווה את ליבת הכתיבה ההלכתית וההגותית של הרה”ג אליהו זייני שליט”א. מרוכזות בה סוגיות רבות בהן מציג המחבר שיטת פסיקה הנשענת על מסורת רבת שנים, בשילוב חקירה יסודית של הנושא מהמקורות הקדומים ועד פסיקת הלכה למעשה, וכן תפיסת עולם מחשבתית תוך ראייה אחדותית של המציאות שברא הקב”ה.

50.00

הנושאים בספר:

החלק ההלכתי: עניית ברוך הוא וברוך שמו בברכות. חימום אוכל בשבת. למה אין אומרים הלל בפורים. דינא דמלכותא דינא. נוסח “נחם”. שעת תפילת מנחה הנכונה ואיסור אכילה בסמוך למנחה. קידוש במקום סעודה וסעודה שלישית. מאמר על ההשגחה בהלכה ואף בטעיותיה. נפילת אפים. נוסח ברכת אתה חונן.

החלק ההגותי.

מצוות הסבה מהי? באור אגדה- ריש לקיש מציין מערות החכמים. לוגיקה ומטפיזיקה בדרשות חז”ל. ביאור אגדות מסכת גיטין. “על בורות מדעית ובורות פילוסופית” – תשובה לפרופ’ נח הררי וספרו.

משקל 1 kg
‎ ‎‎ ‎