חסד לאומים חטאת , ,

“חסד לאומים חטאת” – על האיסור המוחלט של קבלת כספים מנכרים ובירור דעת רבנו המאירי.
במהלך השנתיים האחרונות, התעורר מחדש הפולמוס על קבלת כספים מקרנות נכריות. כספים אלו מממנים פעילויות רבות של משרדי הממשלה, עמותות רבות ואף צה”ל.
​על אף האיסור הברור לקבל צדקה מנכרים, מספר דמויות בכירות התירו באופן גורף קבלת כספים מקרנות נכריות, וכך זורמים כספים למשרדי ממשלה, לצה”ל, להתנחלויות, למוסדות החינוך הדתי, לעמותות רבות ומוסדות תורה שריח הכסף עירפל את חושיהם הביקורתיים.
מתברר שכל ההיתרים המתירים מבוססים על דיוקים שונים מתוך התלמוד עפ”י הנסח הנדפס בוילנא והנלמד בבתי המדרש, וכן על מה שנחשב כמשקף בכל הקשור ליחס לנצרים את עמדותיהם של מספר ראשונים, ובעיקר על דעת רבנו המאירי, ואחרונים רבים כבעל שו”ת ‘זרע אמת’ וכדו’.

60.00

    • -10 ₪
משקל 1 kg
מחבר

הרב אליהו רחמים זייני

‎ ‎‎ ‎