עץ ארז ו’ , , ,

חדש מבית אור וישועה!!

ספרו של הרה”ג אליהו רחמים זייני שליט”א בהלכה ובהגות עוסק בסוגיות:

האם הדלקת נר שבת היא קבלתה?

ברכת הגומל לאחר נסיעה? 

השיח  האנטישמי וטענותיו העתיקות 

ועוד נושאים רבים

50.00

‎ ‎‎ ‎