חידושי הרשב”ץ על מסכתות ראש השנה וקינים , ,

מראשוני הספרים שיצאו בעריכת ראש הישיבה, הרב אליהו רחמים זייני שליט”א עוד בשנת תשמ”ח עם הסכמותיהם של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ”ל והמבלחט”א הראשון לציון הרב אליהו בקשי דורון(עוד בהיותו הרב הראשי של חיפה). ספר זה מביא את חידושיו של ר’ שמעון בר צמח דוראן, מגדולי רבותינו הראשונים באלג’יריה לפני כשש מאות שנה, על מסכת ראש השנה וקינים. מבוסס על פי דפוס ראשון ונוספו בו תיקונים ומראי מקורות. נשארו עותקים אחרונים של הספר בלבד.

40.00

המלאי אזל

‎ ‎‎ ‎