קריאה לתשובה שהיא קריאה לעצמאות

בתוכחתו לפני חרבן הבית הראשון ל”א, מנסח הנביא ירמיהו כתב אישום המוכיח אותנו קשות, ואף על פי כן לא הקשבנו. למעלה מחמש מאות שנה נדרשו כדי שבעקבות החורבן השני נתחיל להפנים את טעויותינו, ומאז, וזה כבר אלפיים שנה, הבנו שעלינו להפוך את דבריו לקו מנחה את דרכינו הצבוריות אם רצוננו להיכתב בספר החיים לנצח, ולכן, לקראת יום זכרון של חורבנות אלה, אנו מדקלמים תוכחה זו על מנת לחרוט בתודעתנו את התודעה הנכונה החייבת להיות מבטאת…

Continue reading