שער כבוד ה′ ,

ספר זה של החכם הגדול רבי אפרים אלנקאווא זצ”ל ממגורשי ספרד, רבה הראשי של תלמסאן באלג’יריה, הנקרא שער כבוד ה’ ובו תשובות של ר”א להשגות הרמב”ן על מורה נבוכים. הספר בהוצאה מאירת עיניים עם ביאור “פתח השער” לרבי חיים בלאך זצ”ל, על הספר כתב הקדמה, הוספות והערות המבדלח”א כמוהר”ר אליהו רחמים זייני שליט”א. ומופיעים בהקדמת ר”ח סיפורי מופתים על קדושתו של המחבר כפי שעברו במסורת בקהילת תלמסאן.

75.00

המלאי אזל

‎ ‎‎ ‎