זמירון אשירה לה’

סדר קידוש, הבדלה, ברכת המזון, ברית מילה, ברכות הנישואין וזמירות לכל מועדי השנה לפי מנהגי הספרדים ומותאם למנהגי שאר עדות ישראל

ניתן להזמין הטבעת שם עבור שמחות

18.00

‎ ‎‎ ‎