עץ ארז חלק ה’ , ,

בספר מאמרי עיון הלכתי בענייני חנוכה ובהם “בין השמשות” דרבנו תם, דין אכסנאי ומאמר נוסח “על הניסים”.
נוספו עליהם מאמר העוסק בנוסח הנכון של הקדיש ובדין “פת הבאה בכיסנין”.

בחלק ההגותי באור על עקידת יצחק ומאמר “חידת החשמונאים”.

50.00

סדרת עץ ארז מהווה את ליבת הכתיבה ההלכתית וההגותית של הרה”ג אליהו זייני שליט”א. מרוכזות בה סוגיות רבות בהן מציג המחבר שיטת פסיקה הנשענת על מסורת רבת שנים, בשילוב חקירה יסודית של הנושא מהמקורות הקדומים ועד פסיקת הלכה למעשה, וכן תפיסת עולם מחשבתית תוך ראייה אחדותית של המציאות.

הסוגיות בעץ ארז ה’:

הלכה:

פת הבאה בכיסנין, בין השמשות (המוכר בציבור כצאת הכוכבים דרבינו תם), זמן הדלקת נרות חנוכה, אכסנאי בחנוכה, נוסח על הניסים, מה פירוש נשים ‘עצלניות’, נוסח הקדיש   

הגות:

עקידת יצחק, חידת החשמונאים

משקל 1 kg
‎ ‎‎ ‎