עץ ארז חלק ד’ , ,

החלק ההילכתי – על אמירת פיוטים באמצע התפלה – מנהג הכפרות בערב יום הכפורים – אמירת אבינו מלכנו וצדקתך בר”ה שחל בשבת – האם מותר לעמוד בתקיעות דמיושב? – טעה ולא אמר המלך משפט – האם מצוות צריכות כוונה? החלק ההגותי – יראת שמיים מפוקפקת – סליחות תשובה ורחמים

50.00

סדרת עץ ארז מהווה את ליבת הכתיבה ההלכתית וההגותית של הרה”ג אליהו זייני שליט”א. מרוכזות בה סוגיות רבות בהן מציג המחבר שיטת פסיקה הנשענת על מסורת רבת שנים, בשילוב חקירה יסודית של הנושא מהמקורות הקדומים ועד פסיקת הלכה למעשה, וכן תפיסת עולם מחשבתית תוך ראייה אחדותית של המציאות שברא הקב”ה.

הסוגיות בעץ ארז ד’:

הלכה:

האם מצוות צריכות כוונה, מנהג הכפרות, עמידה בתקיעות דמיושב, טעה ולא אמר המלך המשפט, אמירת פיוטים בתפילה, ‘אבינו מלכנו’ ו’צדקתך’ בשבת

הגות:

הגדרת המושג יראת שמים ובחינה דרך סיפור חז”ל, סליחות תשובה ורחמים

משקל 1 kg
מחבר

הרב אליהו רחמים זייני

‎ ‎‎ ‎