עץ ארז חלקים א-ב , ,

סדרת עץ ארז מהווה את ליבת הכתיבה ההלכתית וההגותית של הרה”ג אליהו זייני שליט”א. מרוכזות בה סוגיות רבות בהן מציג המחבר שיטת פסיקה הנשענת על מסורת רבת שנים, בשילוב חקירה יסודית של הנושא מהמקורות הקדומים ועד פסיקת הלכה למעשה, וכן תפיסת עולם מחשבתית תוך ראייה אחדותית של המציאות שברא הקב”ה.

הסוגיות בעץ ארז א-ב’:

הלכה:

אמירת הלל בר”ח וחוה”מ פסח, אמירת הלל בר”ח ברכה בא”י, הלל ביחיד, אכילת אפיקומן לאחר חצות, הסבה באישה, מי שאין לו כזית מצה שמורה, שכח לספור ספירת העומר, מנהגי ספירת העומר 

הגות:

איסור בשר וחלב וטעמו, רבי יהושע בן פרחיה במצרים, מרד בר כוכבא בראי רבותינו

50.00

‎ ‎‎ ‎