עץ ארז ג’ מורחב ,

סדרת עץ ארז מהווה את ליבת הכתיבה ההלכתית וההגותית של הרה”ג אליהו זייני שליט”א. מרוכזות בה סוגיות רבות בהן מציג המחבר שיטת פסיקה הנשענת על מסורת רבת שנים, בשילוב חקירה יסודית של הנושא מהמקורות הקדומים ועד פסיקת הלכה למעשה, וכן תפיסת עולם מחשבתית תוך ראייה אחדותית של המציאות שברא הקב”ה.

50.00

הסוגיות בעץ ארז ג’ המורחב:

הלכה:

סבת ההסבה, מכירת חמץ, השיעורים ומדידתם (נפח או משקל, שינוי הטבעים ועוד), למה לא גומרים את ההלל בשביעי של פסח?

הגות:

מדוע מסבים בפסח, על השבת, מאי חנוכה?, בנפול אויבך אל תשמח – על מה נאמר, על חשיבות השירה במפלת האויב ועוד 

משקל 1 kg
‎ ‎‎ ‎