נחלת בנימין חלק ד ,

ספר זה פורס לפנינו מסכת של דרשות ליום עצמאותנו, שעד עצם היום הזה לא נס ליחן. ויש בהם להאיר את כל מהלך ההשגחה האלהית הפוקדת אותנו בתקופתנו, תקופת שיבת ציון, הקמת המדינה והמובילה אותנו קמעא קמעא לגאולתנו השלימה.

25.00

‎ ‎‎ ‎