נחלת בנימין חלק א’ ,

הספר “נחלת בנימין” פותח בפני הקורא, סיפור חיים, תורה ומשנה סדורה, שנרקמו בדמותו של כמוה”ר פרופ’ בנימין זאב בנדיקט זצ”ל. הספר מציב יד לזכרו של רבנו, והינו ראשון לספרים מתורתו, המתפרסמים לאחר עליתו לגנזי מרומים. דמותו הדומיננטית, התורנית, החינוכית, החברתית והמחקרית. רבנו היה ונשאר מגדל אור ועוגן נאמן לרבים, הן בחייו והן במורשתו העשירה לאחר פטירתו.

25.00

‎ ‎‎ ‎