מחזור לשלוש רגלים

מחזור לשלוש רגלים מהדורת ארץ ישראל כמנהג ק”ק ספרדים,

נוסח ליוורנו עפ”י הנחיותיו של הרה”ג אליהו רחמים זייני שליט”א

מהדורה שנייה

50.00

‎ ‎‎ ‎