ישועת ה , , ,

עיון הלכתי והגותי בסוגיית אמירת הלל וברכת שהחיינו ביום העצמאות

70.00

עיון הלכתי על החובה להלל את ה’, לשבחו ולהודות לו בברכה בשם ומלכות על תחייתנו בארצנו ושיבת מלכות לישראל לאחר כאלפיים שנות גלות.

‎ ‎‎ ‎