הרחיבי מקום אהלך ,

בחוברת זו, ארבעה מאמרים העוסקים בלימוד התורה בהיבטים שונים אשר המאחד אותם הוא הדרך הייחודית בה נלמדת התורה בישיבה.
החוברת בעריכת הרב חננאל זייני שליט”א ובה מאמר של כב’ ראש הישיבה, הרב אליהו רחמים זייני שליט”א,  ומאמרים נוספים של הרב חננאל זייני הרב דורון לדווין ור’ יאיר הרשקוביץ.

 

15.00

‎ ‎‎ ‎