בין השמשות דר”ת וזמן הדלקת נרות חנוכה ,

ספר זה מכיל בתוכו שני מאמרים הלכתיים בנושא בין השמשות דר”ת (המכונה צאת הכוכבים דר”ת) ועל השלכותיו ההלכתיות. בספר זה הרב מבאר כיצד יש להבין את דברי ר”ת כפי שיוצאים ממקורם ומסיר קשיים גדולים שהועלו עקב נסיון להבין את עמדתו בצורה שאיננה תואמת את עמדתו המקורית. בנוסף הספר מכיל מאמר הדן ומכריע מתי הזמן הנכון בו יש להדליק את נרות החנוכה על פי רבותינו.

30.00

‎ ‎‎ ‎