אלומות אור – מאמרים לשבועות ,

חוברת העוסקת בענייני חג השבועות וכוללת

מאמר של הרב אליהו רחמים זייני שליט”א

בנושא: איך נכון לחנך את הילדים להתחבר לתורה

ומאמר מאת הרב ידידיה זייני על הנגלה והנסתר במגילת רות

בחוברת 76 עמודים

15.00

‎ ‎‎ ‎