אור האושפיזין – ביאור מעלת האושפיזין , ,

חוברת מאמרים מאת הרב ידידיה זייני יצ”ו על מעלת האושפיזין

והקשר הישיר של כל אחד מהם לחג הסוכות.

77 עמודים.

תשרי תשפ”א

15.00

‎ ‎‎ ‎