אורי וישעי – מאמרים לחגי תשרי

חוברת מאמרים פרי עטם של רבני הישיבה בנושא חגי תשרי. 

10.00

תוכן העניינים:

פיזור העש”ן – מבט על ייחודיותו של ראש השנה

יום כיפור – יום העיטוף – על מהות עיטוף הטלית לאורך יום הכיפורים

חג הסוכות ואמות העולם

שמחה של סוכות

הלכות תשובה בחרוזים

משקל 0.4 kg
‎ ‎‎ ‎