אוצר הגאונים למסכת עבודה זרה , ,

ר’ בנימין מנשה לוין ז”ל ובו ליקוטים מתורתם הגדולה של רבותינו מתקופת הגאונים, ונחשפים בו מסורות עתיקות בעניינים השונים על סדר התלמוד.
כרך זה, מכיל בתוכו מאות מקורות, מכל ספרות הגאונים והראשונים, והנו פרי עמל של עשרות בשנים של ראש ישיבת אור וישועה בחיפה, הרב ד”ר אליהו רחמים זיני שליט”א. בספר, בנוסף לכל המקורות על הלכה ואגדה על סדר המסכת, תוקנו גם שיבושים מהעתקות מכתבי היד השונים ומתפרסמים בו קטעים מתורת רבותינו הרואים אור לראשונה.

70.00

‎ ‎‎ ‎