בתרומתכם לישיבת ההסדר אור וישועה בחיפה אתם שותפים מעשיים להרמת קרנה של תורה בעיר חיפה ובסביבתה

‎ ‎‎ ‎