ראש ישיבת אור וישועה – מו״ר הרב זייני שליטא מעניק מתוך חנות ספרי קודש של אור וישועה לכבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו את הספרים….

כבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו קיבל את ספר ״ארץ חמדתנו״ וכמו כן גם את סט חומשי התורה המהודר ״חומש הראי״ה״ (כתביו של הראי״ה קוק) ר...

Continue reading