שולחן השבת עם הרב קוק

“וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו וירא וירץ לקראתם…ויאמר…יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם…” הכנסת האורחים של אברהם אבינו ע”ה נובעת מהעין הטובה שיש לו. והעין הטובה שלו מודגשת מאוד דווקא בסוג האורחים הנ”ל. “עובדי עבודה זרה המשתחווים לעפר של רגליהם” כפי שאומר המדרש.  זאת אומרת – הענק שבענקים, אברהם אבינו, מתאמץ להכניס אורחים גם את הפחותים ביותר שעובדים לעפר שדורכים עליו. זוהי אחת הנקודות שמתחילים להבין מיהו אברהם.  אמנם בהמשך הפרשה גם לוט…

Continue reading