מתוך חומש הראי”ה בראשית פרק ו’, פסוק ח’ (נח והמבול)

הארות חשובות מתוך חמישה חומשי תורה לרכישה באתר שלנו: חומש הראי”ה בראשית פרק ו’, פסוק ח’ המדרש (בראשית רבה כט, א) אומר שנח לא היה ראוי להינצל מהמבול: “כי ניחמתי כי עשיתם ונח…”. יש חרטה על עשית העולם כולל נח, אלא שנוח מצא חן בעיני ה’, ולכן זכה לנס.  ֿכמובן שהדבר מעורר שאלות.  א- איך ניתן לומר שהוא לא היה ראוי אם כתוב מפורש שהיה “צדיק תמים בדורותיו”, והוא כמובן לא חטא בחטאי הדור שלו? …

Continue reading