הסכמת הרה”ג הרב יוסף קאפח

« מתוך חומש הראי”ה בראשית פרק ו’, פסוק ח’ (נח והמבול)
קריאה לתשובה שהיא קריאה לעצמאות »