הסכמת הרב שלום משאש

« קריאה לתשובה שהיא קריאה לעצמאות
הסכמת הרב אברהם שפירא »