הסכמת הרב אברהם שפירא

« הסכמת הרב שלום משאש
הסכמת הרב מרדכי אליהו »